Advertisement

DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

0
2299
DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

Advertisement

DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

สวัสดีค่ะ วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับระบบ DMC 2567 มาฝากคุณครูผู้ดูแลระบบกันค่ะ ขณะนี้ระบบจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2567 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 โดย DMC 67 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 แล้ว ไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

Advertisement

DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
DMC2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

ซึ่งขณะนี้ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center 2567 ได้เปิดเมนูจัดทำข้อมูลปลายปีการศึกษา 2567 โดย DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว ซึ่งมีประกาศล่าสุด  วันที่ ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567) และข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสามารถย้ายเข้า ย้ายออก นักเรียนรอบ 10 มิถุนายน 2567 ได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 16:30 น. แล้ว ในหน้าเว็บไซต์ ของ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  Data Management Center ยังมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ล่าสุด ประกาศ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังนี้ค่ะ

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC67 ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

DMC67 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

DMC2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว

Advertisement

ประกาศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2567 (1/2567)

 • ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2567 เท่านั้น
 • กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2567 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 • ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 • กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 •     2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
  • 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
  • ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2567 เวลา 16.30 น.
 • ปุ่มยืนยันจะสามารถกดได้ในวันที่ 10 มิ.ย 2567 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดระบบในวันเดียวกันเวลา 16.30 น.

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ลิงก์เข้าบันทึกข้อมูล ในระบบ DMC ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่

DMC 2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว
DMC2567 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC67 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และข้อมูลต้นปีการศึกษา 2567 แล้ว