วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ 📢 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา . ✅ โดยมี ผลความคืบหน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ . 1. ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (มกราคม – 15 กรกฎาคม 2567) 2. สรุปผล สพฐ. สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกับการปัญหาหนี้ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 💚 ที่มา...

เรื่องราวน่าสนใจ

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ 📢 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา . ✅ โดยมี ผลความคืบหน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ . 1. ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (มกราคม – 15 กรกฎาคม 2567) 2. สรุปผล สพฐ. สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกับการปัญหาหนี้ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 💚 ที่มา...

ประกาศรับสมัครงาน

การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4822 ลว 11 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งแนวทางการบริหารจัดการ อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ และบัญชีจัดสรรอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจ้างอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ...

ความรู้เกี่ยวกับการสอบต่างๆ

ประกาศผลที่อยู่ในกระแส

ผลย้ายครู ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่ 5-25 ก.ค. 2566

ผลย้ายครู ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่ 5-25 ก.ค. 2566 ผลย้ายครู ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 สังกัด สพฐ. ประกาศผลย้ายครู ครั้งที่ 2/2566 ยื่นคำร้องขอย้ายวันที่...

ประกาศผลสอบราชการ

ประกาศผลฮอตฮิต

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ

สพฐ.เปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาหนี้สิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมเผยอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพยครู ทั่วประเทศ 📢 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา . ✅ โดยมี ผลความคืบหน้าประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ . 1. ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (มกราคม – 15 กรกฎาคม 2567) 2. สรุปผล สพฐ. สัญจร รวมพลังแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกับการปัญหาหนี้ของรัฐบาลและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . 💚 ที่มา...

ประกาศผลการสอบ O-NET

ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567 ป.6 สอบ 1 ก.พ. 68 ม.3 สอบ 2 ก.พ. 68 ม.6 สอบ 22-23 ก.พ. 68...

ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567 ป.6 สอบ 1 ก.พ. 68 ม.3 สอบ 2 ก.พ. 68 ม.6 สอบ 22-23 ก.พ. 68 และ 1-2 มี.ค. 68 ปฏิทินการสอบ O-NET...

กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีชุดข้อสอบโอเน็ต 2566...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมี ข้อสอบโอเน็ต2566...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมี ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566...

ประกาศผลการสอบต่างๆ

กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และ ปฏิทินสอบโอเน็ต (O-NET) 2566 ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 กำหนดการสอบโอเน็ต 2567 ตารางสอบ และปฏิทินสอบโอเน็ต 2566 (O-NET) ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีชุดข้อสอบโอเน็ต 2566...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมี ข้อสอบโอเน็ต2566...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566 สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมี ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566...

ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อสอบโอเน็ต 2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่...

ประกาศผลสอบงานราชการ

ประกาศผลสอบรอง ผอ.เขต ภาค ข และ ภาค ค ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลสอบรอง ผอ.เขต ภาค ข และ ภาค ค ประจำปี 2566 เพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมขอนำประกาศผลสอบรอง ผอ.เขต ภาค ข...

เรื่องราวประกาศผลทั้งหมด

Most Popular