Advertisement

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

0
กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

Advertisement

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบO-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 มาฝากทุกท่านค่ะ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สทศ.ได้ดำเนินการแจ้งกำหนดการสอบโอเน็ตไปยังศูนย์การสอบต่างๆโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 โดยมีประธานศูนย์สอบและผู้แทน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด

กลุ่มที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคเหนือ ภาคใต้) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษาเมืองพัทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net 2566 ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6 (prakaspon.com)

ซึ่ง สทศ.ได้ประกาศ ตารางสอบ โอเน็ต o-net ม.3 2567 ซึ่งเป็นการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ครับ

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นป.6 วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

เรื่องที่น่าสนใจ : ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ป.6 2567 กำหนดการสอบ o-net ป.6 2567 (prakaspon.com)

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

ตารางสอบโอเน็ต O-NET ชั้นม.3 วันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

เรื่องที่น่าสนใจ : ตารางสอบโอเน็ต (o-net) ม.3 2567 กำหนดการปฏิทินโอเน็ต ม.3 2566 (prakaspon.com)

กำหนดการสอบโอเน็ต ปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่
กำหนดการสอบโอเน็ตปฏิทินสอบ O-NET 2566 ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ตารางสอบโอเน็ต 2567 เช็กที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 (niets.or.th)