Advertisement

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

0
2761
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

Advertisement

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word PDF แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่  มาให้ทุกท่านได้ติตาม ซึ่ง ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Advertisement

เช็กตำแหน่งว่างย้ายครู ได้ที่นี่จ้า

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 PDF แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ 

ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ 

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ก่อนที่จะดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู เรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าการย้ายครูที่จะต้องใช้แบบคําร้องขอย้ายครู คืออะไร

การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้ดำรง ตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

Advertisement

การย้ายครูมี 3 กรณี คือ

การย้ายครูมี 3 กรณีคือ 1) การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องของผู้ขอย้าย 2) การย้ายกรณีพิเศษได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้ายเนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิตเพื่อดูแลบิดามารดาคู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ และ 3) การย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 PDF แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ 

ตัวอย่างเล่มขอย้ายครู 2567 word Doc แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ 

แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่
แบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word Pdf แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ตัวอย่างเล่มย้ายจากคุณครู นายนัทธพงษ์  ศรีโรจน์ ขอขอบพระคุณคุณครูที่เผยแพร่ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับแบบคําร้องขอย้ายครู 2567 Doc word แก้ไขได้ (การย้ายครูกรณีปกติ) มาแล้วแบบคําร้องขอย้าย ครู 2567 สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.