Advertisement

แนวข้อสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566

0
แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566
แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566

Advertisement

แนวข้อสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566

แนวข้อสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก สำหรับเตรียมตัวและเตรียมสอบ ก.พ. ปี 2566 ซึ่งแนวข้อสอบ ก.พ.และเฉลยนี้ สามารถนำไปใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566

แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566
แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบก.พ. 2566

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ :: ตัวอย่างข้อสอบ ก.พ.2567 และ แนวข้อสอบ ก.พ.67 พร้อมเฉลย ไฟล์ PDF ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่

แนวข้อสอบ กพ 67 พร้อมเฉลย pdf ฟรี ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ก.พ. ที่ใช้สอบ ก พ ในปี พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

วันที่ 30 ม.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้ออกประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 หรือ สอบ กพ.66 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ดังต่อไปนี้

e-Exam เปิดรับสมัครสอบระดับ ป.ตรี และ ป.โท ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) จำนวน 186,158 ที่นั่งสอบ โดยมีรายละเอียด คลิกเพื่ออ่ารายละเอียด

Paper&Pencil เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 333,500 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) รายละเอียด คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566
แนวข้อสอบ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2566 แนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย ใช้สำหรับเตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566

แนวข้อสอบก.พ.  พร้อมเฉลย pdf ฟรี แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวน์โหลด PDF ที่นี่
แนวข้อสอบก.พ.  พร้อมเฉลย pdf ฟรี แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวน์โหลด PDF ที่นี่
แนวข้อสอบก.พ.  พร้อมเฉลย pdf ฟรี แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวน์โหลด PDF ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก ก.พ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ก. และ ภาค ข. จำนวนมาก เพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2567