Advertisement

อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

0
1
อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

Advertisement

อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 สสวท. โดยสาขาประเมินผลทางการศึกษา ขอเชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เข้ารับการอบรม “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567
.
เปิดรับสมัครและอบรมออนไลน์ >> 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567
สมัครและอบรมออนไลน์ >> https://ipst.me/OnlineCourse2_PISAitems
**เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร**
.
กลุ่มเป้าหมาย >> ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
.
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม >> จำกัดจำนวน 5,000 คน
จำนวนชั่วโมงเรียน >> 7 ชั่วโมง
.
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก/ลืมรหัสผ่าน ระบบอบรมครู สสวท. >> [email protected]
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม >> [email protected]

Advertisement

อบรมออนไลน์ การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
อบรมออนไลน์การประเมิน PISA สมัคร 10 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567 หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2