Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี2567 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี

0
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

Advertisement

อบรมออนไลน์ฟรี2567 การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต (ในรูปแบบออนไลน์) หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี

อบรมออนไลน์ฟรี2567 ได้เกียรติบัตร หลักสูตร โค้ดดิ้ง จาก สสวท. หลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัล รุ่นที่2 ใช้เวลา 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตรจาก สสวท. วันนี้ประกาศผลดอทคอม จะพาเพื่อนๆ ไปใช้เวลาว่างจากงานมา อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท. กันค่ะ

อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.
อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร จาก สสวท.

อบรม คือ ความหมายตามพจนานุกรม

ก. แนะนําพรํ่าสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย แนะนําชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ ขัดเกลานิสัย บางทีก็ใช้เข้าคู่กับ บ่มนิสัย เป็น อบรม บ่มนิสัย. นั่นเองค่ะ  ตัวอย่างเช่น ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน,  แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย

คำว่าอบรมออนไลน์ คือ

อบรม ออนไลน์ หรือ อบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการจัดกิจกรรมการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ดังนี้
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทุกเวลาสำหรับผู้เรียน
– ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง

การอบรมออนไลน์ในปี 2567 นั้นทำอย่างไรบ้าง ช่วงนี้มีสถาบันมากมายเปิด อบรมออนไลน์ในปี 2567 ฟรี รับเกียรติบัตร เพื่อนๆแค่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมก็สามารถเข้าลิ้งค์เนื้อหาที่เพื่อนๆสนใจอบรมออนไลน์กันได้ง่ายๆเลยค่ะ และวันนี้ประกาศผลดอทคอมมีหลักสูตรของ สสวท. มาแนะนำเพื่อนๆกันค่ะ

อบรมออนไลน์[รุ่นที่ 3]การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต (ในรูปแบบออนไลน์)สมัครได้ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567 อบรมวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

 

อบรมออนไลน์ฟรี2567 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี
อบรมออนไลน์ฟรี2567 หลักสูตรที่ 1 พื้นฐานการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี

สสวท. เชิญชวนครูผู้สอนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด หรือบุคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรีหลักสูตรออนไลน์จาก สสวท. ปี 2567

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์ของ สสวท. 2567 รับเกียรติบัตรฟรี

หลักสูตรการอบรมนี้เหมาะสําหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์หรือผู้สนใจที่เริ่มใช้งานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ซึ่งจะสอนการใช้งานที่เน้นเรขาคณิต โดยมีการแนะนำกล่องเครื่องมือและเมนูการใช้งานต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมในการฝึกใช้งานกล่องเครื่องมือและเมนู เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในการใช้งานโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เน้นการดูวิดีโอคลิป เพื่อศึกษาการทำงานของกล่องเครื่องมือและเมนู ลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ทุกระดับชั้น

*สำหรับการอบรมนี้ ได้จัดเรียงเนื้อหาตามความสำคัญก่อนหลัง ผู้เรียนควรวางแผนในการเรียนให้ทันภายในช่วงเวลาเปิดหลักสูตร
**สำหรับแบบฝึกหัด มีไว้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ไม่ต้องส่งกลับ เนื่องจากไม่มีการคิดคะแนน
***ผู้เข้าอบรมต้องเข้าตอบคำถามในหัวข้อ “บอกวิทยากรหน่อย…” ทุกหัวข้อ เพื่อให้สามารถจัดพิมพ์เกียรติบัตรได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรออนไลน์ฟรี2567 รับเกียรติบัตร

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 5.06 ที่เน้นเรขาคณิต
2. เพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้ในการสร้างสื่อการสอน หรือใช้ประกอบการสอนในห้องเรียนได้

จำนวนชั่วโมงเรียน

42 ชั่วโมง

ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการอบรมออนไลน์ 2567 รับเกียรติบัตรฟรี

รับสมัคร: 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567

อบรม: 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร: ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

รูปแบบการอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี 2567

ผู้เรียนต้องเข้าอบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบอบรมครู (https://teacherpd.ipst.ac.th)

ลิ้งค์ลงทะเบียนอบรมออนไลน์คลิ๊กที่นี่

วิทยากรหลัก

อาจารย์สิริวรรณ จันทร์กูล นักวิชาการอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ อบรมวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา