Advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่

0
สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับการ สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 ซึ่งมีจำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดระบบรบสมัครสอบครูผู้ช่วยแลลออนไลน์ โดยท่านที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่ครับ

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์มีจำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษาโดยมีข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะรับ สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 ตามจังหวัดดังนี้ครับ

จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

จังหวัดนนทบุรี 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม)

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 จำนวน 50 เขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและลิงก์เว็บไซต์สมัครสอบได้ที่นี่

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

จังหวัดสุรินทร์ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

จังหวัดอ่างทอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ตัวอย่างหนังสืออนุญาตให้ข้าราชการไปสอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ (คส.09.10)

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งผู้สมัครดังนี้

**ผู้สมัครสอบแข่งขันที่สมัครสอบในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน ที่ สพฐ. กำหนด ให้ดาวน์โหลด แบบ คส.09.10 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และอัปโหลดแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ใต้ช่อง Upload ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู**

สำหรับลิงก์สมัครสอบสามารถเข้าระบบสมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ ปี 2566 ได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (thaijobjob.com)

ที่มา : ระบบรับสมัครสอบออนไลน์