Advertisement

สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก

0
201
สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก
สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก

Advertisement

สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า มีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจมาก ข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.-10 มิ.ย.2567 พบว่า มีผู้สมัครใจมาลงทะเบียนกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. จำนวน 7,820 คน จาก 245 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสำเร็จแล้ว จำนวน 710 คน คิดเป็นมูลค่าหนี้ที่แก้ไขสำเร็จแล้ว จำนวน 2,130 ล้านบาท

Advertisement

สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก
สพฐ.หาวิธีโอนย้ายสมาชิกพร้อมหนี้ไปอยู่สหกรณ์ที่ดอกเบี้ยถูก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกู้สามัญ ต่ำสุดร้อยละ 3.5 เช็ก 40 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วที่นี่ ข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 2567

จำแนกเป็น กลุ่มสีเหลือง 1,370 คน แก้ไขสำเร็จ 159 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,211 คน กลุ่มสีแดงไม่ถูกฟ้อง 4,660 คน แก้ไขสำเร็จ 468 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 4,192 คน และกลุ่มสีแดงถูกฟ้อง 971 คน แก้ไขสำเร็จ 83 คน อยู่ระหว่างดำเนินการ 888 คน และมีกลุ่มรอเข้าระบบ 819 คน ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและปลดภาระหนี้สินได้เร็วขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง

Advertisement

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ข้อมูลถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เดือนเม.ย. 2566 มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 40 แห่ง ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญลง และในจำนวนนี้มี 10 แห่ง ที่คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 4.75 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 4.75 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี 4.75 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร 4.25 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี 4.5 %สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย 4.5 % สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่ 3.5 % และในวันที่ 1 ก.ค.นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ก็จะปรับลดลง เหลือ 4.75 %

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินกู้สามัญ ต่ำสุดร้อยละ 3.5 เช็ก 40 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วที่นี่ ข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 2567

“อยากให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ยังไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยปรับลดดอกเบี้ยลง และผมได้มอบหมายให้ นายภูมิ พระรักษา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.ไปศึกษาข้อกฎหมายและความเป็นไปได้ ในการให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่มีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง สามารถโอนย้ายความเป็นสมาชิกและหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดไปอยู่กับสหกรณ์ฯที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าได้” ว่าที่ร้อยตรี ธนุ กล่าว.

ของคุณที่มาจาก : At HeaR