Advertisement

สทศ. ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566

0
596
สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566
สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

Advertisement

สทศ. ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต หรือ O-NEt มาฝากครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ สทศ. ประกาศ รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผล O-NET 2566

Advertisement

Advertisement

สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566
สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566

ลิงก์สมัครเข้าร่วมอบรม : รับสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 (google.com)

สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566
สทศ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริมการนำผลการทดสอบ O-NET 2566 ไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยขับเคลื่อนการยกระดับการเรียนการสอน สมัครวันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566