Advertisement

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ

0
ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ
ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ

Advertisement

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ
ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีหลักเกณฑ์ ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร. รองผอ.รร. ในพื้นที่พิเศษ หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษมาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ
ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ว 19-2566 คัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษ

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – หนังสือเวียน ก.ค.ศ. – ว 19/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ (otepc.go.th)