Advertisement

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ในการสอบ NT

0
วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Advertisement

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ในการสอบ NT

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ในการสอบ NT

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
วิธีดูผลสอบNT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาหรือสพฐ. ได้ให้โรงเรียนดำเนินการจัดสอบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งจะประกาศผลสอบ NTของนักเรียนชั้นป.3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จากการสอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สามารถตรวจผลการสอบตาม วิธีดูผลสอบNT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ด้านล่างค่ะ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน คลิกที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ (2 พ.ค. 2566)

การเข้าดูผลสอบรายบุคคลให้กรอกรายละเอียดดังนี้

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
วิธีดูผลสอบNT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน และคุณครู ในการสอบ NT
  1. ปีการศึกษาที่สอบ nt นั่นคือปีการศึกษา 2565
  2. เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียนที่เข้าสอบ NT
  3. รหัสยื่นยันตัวตน ดังภาพ (GT8K9) จากภาพในระบบ NT

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 สำหรับศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน คลิกที่นี่ (ประกาศ 2 พ.ค. 2566)

ลิงก์ประกาศผลสอบ nt ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ (2 พ.ค. 2566)

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)