Advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

0
945
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Advertisement

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หน้าหลักระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 :
แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

ลิงก์ระบบ สำหรับนักเรียน :
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. (obec.go.th)

Advertisement

ลิงก์ระบบ สำหรับครู :
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intelligence Test) (obec.go.th)

ลิงก์ระบบ สำหรับโรงเรียน :
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intelligence Test) (obec.go.th)

ลิงก์ระบบ สำหรับเขตพื้นที่ฯ :
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MI-Test : Multiple Intelligence Test) (obec.go.th)

ลิงก์ระบบ สำหรับ สพฐ. :
(obec.go.th)

ลิงก์คู่มือการใช้งาน ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ :
คู่มือแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ – Google ไดรฟ์

แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

 

ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
ระบบวัดแววความสามารถพิเศษออนไลน์ ลิงค์ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ 2567 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.