ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

0
1761
ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน
ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน
ผลคะแนนO-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

Advertisement

หลายท่านคงอยากทราบ ผลคะแนนO-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียนกันแล้ว วันนี้ประกาศผลดอทคอมขอนำลิงก์สำหรับการการเช็คคะแนน รายบุคคล รายโรงเรียนมาฝากทุกท่าน โดยมีรายละเอียดการประกาศผลสอบโอเน็ต 2566 ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ทำความรู้จักการสอบโอเน็ตกันหน่อย : O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำหรับลิงก์ในการตรวจสอบข้อมูลประกาศผลดอทคอมขอจัดทำในรูปแบบข้อมูลดังนี้ค่ะ

ลิงก์สำหรับดูผลสอบ รายบุคคล

http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx

Advertisement

ลิงก์สำหรับดูผลสอบ รายโรงเรียน

http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

วิธีดูเช็ค ผลคะแนนO-NET 2566 รายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ป.6 ม.3 ม.6  สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ประกาศผลสอบโอเน็ต ของสทศ. คลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าลิงก์ดูผลการทดสอบรายบุคคล คะแนนโอเน็ต ให้เลือกปีการศึกษาเป็นปีการศึกษา 2565 หลังจากนั้นเลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ตามที่ต้องการและกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลคะแนน O-NET 2566 ท่านสามารถดู คะแนนโอเน็ต ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถเช็คผลสอบ O-NET ได้ทั้ง ป.6 ม.3 ม.6 โดยการเช็คคะแนน onet รายบุคคล รายโรงเรียนได้ที่นี่

  1. ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2565)
  2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
  3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ เช่น 4JEKE ดังรูป)
  5. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วท่านก็สามารถคลิกคำว่า “สอบถาม” ได้เลย

Advertisement

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ : คะแนนโอเน็ต 66 วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 แนะนำวิธีดูประกาศผลคะแนนโอเน็ตที่นี่