ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี

0
837

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกาศรายชื่อผู้ได้รับ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 กระทรวงกลาโหม ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม มาฝากสำหรับท่านที่กำลังต้องตรวจสอบเครื่องราชฯ ของตนเองสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ได้ตามวิธีการด้านล่างค่ะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566
เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์-2566

Advertisement

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 สังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา (21 พฤศจิกายน 2566) เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 403,981 ราย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ลิงก์สังกัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี

ดาวน์โหลดไฟล์ :พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ [กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี] 

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม