Advertisement

NT คืออะไร ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

0
ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3
ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

Advertisement

NT คืออะไร ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

NT คืออะไร ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

NT คืออะไร ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3
NT คืออะไร ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม เว็บไซต์ที่รวบรวมการประกาศผลต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วไทย มีสาระดีดีมานำเสนอทุกท่านค่ะ วันนี้ขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3 ว่าคืออะไรกันค่ะ

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3
ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3

ใครเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ?

สำหรับแบบทดสอบหรือข้อสอบ NT นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการใช้วัดความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศ

การจัดสอบ NT ป.3 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ NT ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบเอ็นที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ใครบ้างที่สามารถตรวจสอบผลสอบเอ็นทีได้?

ไม่ว่าใครๆก็สามารถเข้าดูข้อมูลคะแนนผลการทดสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้ที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียนที่เข้าทดสอบในแต่ละปีการศึกษา

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับข้อมูลเกี่ยวกับการสอบNT หรือ National Test หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

ทีมงานประกาศผลดอทคอม

ท่านสามารถอ่านเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ จากลิงก์ด้านล่างนี้

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

Test Blueprint NT 2566 โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566)