สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3

0
639
ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567
ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ รูปแบบข้อสอบหรือ ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567 ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย สำหรับการทดสอบระดับชาติ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2566 (NT 2566) สำหรับคนที่มีคำถามว่า สอบ nt ป.3 2567 วันไหน และ สอบ rt ป.1 2567 วันไหน มาหาคำตอบได้ที่นี่ครับ

สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3
สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3

Advertisement

สำหรับกำหนดการสอบ NT ป.3 หรือ ตารางสอบ NT 2567  ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีกำหนดการสอบในวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอบ NT ป.3 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสอบ RT ป.1 คลิกที่นี่

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบrt ป.1 ครบทุกปีที่สอบ 2559 -2565 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบ rt ป.1 2567 เพื่อเตรียมสอบ RT 2567 

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบnt ป.3 ครบทุกปีที่สอบ 2554 -2566 พร้อมเฉลย ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566

สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3
สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3
ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567
ตารางสอบnt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

สำหรับกำหนดการสอบ RT ป.1 หรือ ตารางสอบ RT 2567  ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีกำหนดการสอบในวันที่ 14 ก.พ. 2567 โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567
ตารางสอบnt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ได้กำหนดTest Blueprint ข้อสอบ NT 2566 โดย โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะดำเนินการทดสอบทุกปี ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 ซึ่งปีะการศึกษา 2566 จะจัดสอบในปี 2567 ซึ่งหลายท่านอาจเข้าว่าเป็นTest Blueprint NT 2567 ก็ได้ โครงสร้างข้อสอบ nt ป.3 ปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย แบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์ และ แบบทดสอบด้านภาษาไทย ดังนี้

สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3
สอบNT 2567 วันไหน ตารางสอบ nt rt 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

เรื่องที่น่าสนใจ : ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

วิธีดูผลสอบ NT ป.3 2566 ปีการศึกษา 2565 ดูผลสอบ NT ประกาศผลการสอบ 2 พฤษภาคม 2566 สอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

การสอบ NT คือออะไร?

Advertisement

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

สอบ rt ป.1 2567 วันไหน คำตอบคือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบ nt ป.3 2567 วันไหน คำตอบคือ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่1

**รายละเอียดเพิมเติ่ม คลิก

โครงสร้างข้อสอบ Test Blueprint 2566 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2566
โครงสร้างแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3

**โครงสร้างแบบทดสอบด้านคณิตศาสตร์

Advertisement

รายละเอียดเพิมเติ่ม คลิก

**โครงสร้างแบบทดสอบด้านภาษาไทย

รายละเอียดเพิมเติ่ม คลิก