Advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

0
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

Advertisement

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และวิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ผ่านระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม มาฝากสำหรับท่านที่กำลังต้องตรวจสอบเครื่องราชฯ ของตนเองสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ระบบทะเบียนฐานันดร แบบออนไลน์ ได้ตามวิธีการด้านล่างค่ะ

มาทำความรู้จักกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์คืออะไร 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า ตรา คือ สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ  เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ  ประเทศชาติ  ศาสนา  ประชาชน  หรือส่วนพระองค์  นอกจากนั้น  ยังหมายความรวมถึงเหรียญที่ระลึกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างในโอกาสสำคัญต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประดับอย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปัจจุบัน  เป็นเครื่องหมายประดับเสื้อซึ่งนิยมกันทั่วไป  แม้ประเทศซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขก็นิยมใช้  โดยถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวม  ให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ  มิใช่เป็นเครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด

ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม
ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม

สำหรับการตรวจสอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์2566 นั้นท่านสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง และทำการสมัครเพื่อใช้งานระบบครับ

ลิงก์ : ตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์2566ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ http://thanundon.soc.go.th/
2. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
2.1 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.2 ชื่อ
2.3 ชื่อสกุล (นามสกุล)
2.4 วันเกิด (dd/mm/yyyy)
2.5 รหัสผ่าน (เข้าสู่ระบบครั้งแรกไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
2.6 ใส่รหัส Captcha (ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ระบบสุ่มขึ้นมา)
3. คลิก “เข้าสู่ระบบ”

เรื่องที่น่าสนใจ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 และ วิธีตรวจสอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2566 ผ่านระบบทะเบียนฐานันดรแบบออนไลน์ สำหรับข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม