Advertisement

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://thammasat.psm.tu.ac.th/

0
3724
ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://obec67.thaijobjob.com/
ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://obec67.thaijobjob.com/

Advertisement

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://thammasat.psm.tu.ac.th/

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://thammasat.psm.tu.ac.th/

Advertisement

ลิงก์เข้าตรวจสอบคะแนนสอบ ครูผู้ช่วย 67 : 

https://thammasat.psm.tu.ac.th/

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย 2567 อยู่ที่นี่ https://announce.psm.tu.ac.th/
ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย 2567 อยู่ที่นี่ https://announce.psm.tu.ac.th/

Advertisement

** หมายเหตุคะแนนสอบยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น

สำหรับวิธีการตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วยท่านสามารถดำเนินการได้ดังนี้ครับ

  1. เริ่มต้นด้วยการเข้าเว็บไซต์ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เข้าระบบเพื่อดำเนินการตรวจสอบคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2567 โดยต้องกรอก 1. เลขบัตรประชาชน ของผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 2. พิมพ์รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567
  3. กด เข้าสู่ระบบ เพื่อเช็คคะแนนสอบครูผู้ช่วย 2567 

ลิงก์เข้า เช็คคะแนนสอบ ครูผู้ช่วย 2567 : https://thammasat.psm.tu.ac.th/

** หมายเหตุคะแนนสอบยังไม่สามารถตรวจสอบได้ เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย 2567 อยู่ที่นี่ https://announce.psm.tu.ac.th/
ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์สำหรับ เช็คคะแนนครูผู้ช่วย 2567 อยู่ที่นี่ https://announce.psm.tu.ac.th/

ตรวจสอบคะแนน เช็กคะแนน สอบครูผู้ช่วย 2567 ลิงก์เช็กคะแนนครูผู้ช่วย อยู่ที่นี่ https://obec67.thaijobjob.com/ที่มา : https://obec67.thaijobjob.com/