Advertisement

ผลคะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบ ปีการศึกษา 2565 

0
1961
คะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ป.6 วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 แนะนำวิธีดูประกาศผลคะแนนโอเน็ตที่นี่

Advertisement

ผลคะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบ ปีการศึกษา 2565 

ผล คะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบ ปีการศึกษา 2565

Advertisement

ผลคะแนน O-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน
ผลคะแนนO-NET 2566 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ทั้งรายบุคคล รายโรงเรียน

วันนนี้ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับผล คะแนนโอเน็ต66 รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบผล ปีการศึกษา 2565  ก่อนอื่นเรามารู้จักข้อมูลเกี่ยวกับการสอบโอเน็ต ที่จัดสอบในปีการศึกษา 2565 กันก่อนนะคะ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test)

คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

คะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ป.6 วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 ป.6 แนะนำวิธีดูประกาศผลคะแนนโอเน็ตที่นี่
ผลคะแนนโอเน็ต 2566 รายบุคคล ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมแนะนำวิธีตรวจสอบ ปีการศึกษา 2565 

Advertisement

วัตถุประสงค์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

สำหรับข้อมูลการประกาศผลสอบ o-net 65 ปีการศึกษา 2565 ม.3 จะประกาศในวันที่ 30 มี.ค. 2566 นี้ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากลิงก์ด้านล่างจ้า

เมื่อเข้าลิงก์ดูวิธีการ คะแนนโอเน็ต 66 รายบุคคล ท่านสามารถตรวจสอบ โดยให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. ปีการศึกษาที่สอบโอเน็ต (ปีการศึกษาที่สอบ นั่นคือ 2565)
    2. ระดับชั้น (เลือกระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6)
    3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้เข้าสอบโอเน็ตในปีการศึกษานั้นๆ
    4. รหัสป้องกันที่แสดง (กรอกตามที่เห็นทั้งตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ )

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ.

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบ NT 2566 วันไหน ดูคะแนน NT 2566 รายบุคคล ทำยังไง ทำตามง่ายๆ เพียง 4ขั้นตอน

คะแนนโอเน็ต66 ป.6 วิธีตรวจสอบผลคะแนน o-net ปีการศึกษา 2565 แนะนำวิธีดูประกาศผลคะแนนโอเน็ตที่นี่