Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

0
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมี ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566 สทศ หรือสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ที่ได้เผยแพร่ไว้เมื่อเร็วๆนี้ โดยคุณครูและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

การสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2565 ผ่านพ้นไปแล้ว สทศ.จึงได้เผยแพร่ข้อสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ทุกท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้ง ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2565 สอบไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาค่ะ

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบo-net ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

ข้อสอบโอเน็ต2566 วิทยาศาสตร์ ม.6

ข้อสอบโอเน็ต2566 คณิตศาสตร์ ม.6

ข้อสอบโอเน็ต2566 ภาษาอังกฤษ ม.6

ข้อสอบโอเน็ต2566 สังคมศึกษาฯ ม.6

ข้อสอบโอเน็ต2566 ภาษาไทย ม.6

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 4 มีนาคม 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 – 4 มีนาคม 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่