Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

0
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตมี ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566มาฝากทุกท่านเพื่อให้สามารถดาวน์โหลดและนำไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปครับ

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

การสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2565 ผ่านพ้นไปแล้ว สทศ.จึงได้เผยแพร่ข้อสอบ o-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยที่ทุกท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้ง ข้อสอบ o-net ป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

ข้อสอบo-net ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ม.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ