Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

0
515
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีชุดข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 มาฝากท่านที่สนใจ โดยท่านสามารถดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ได้จากลิงก์ดาวน์โหลดพร้อมเฉลยด้านล่างครับ

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 66 ได้ที่นี่ ทั้ง ข้อสอบป.6 และ ม.3 พร้อมเฉลย ตามลิงก์ด้านล่างเลยค่ะ

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

Advertisement

ข้อสอบ o-net ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต 2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบ O-NET เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2566 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง