Advertisement

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

0
กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)
กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

Advertisement

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)
กำหนดการสอบนายสิบตำรวจปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองการสอบ ได้เผยแพร่โพสต์ กำหนดการสำคัญที่ควรทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ดังนี้

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)
กำหนดการสอบนายสิบตำรวจปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

จำนวนอัตรารับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,200 อัตรา

กำหนดการสอบนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 5,200 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ในกระบวนการที่เหลือ)

หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อหน่วยงานรับสมัครสอบ 

ตำรวจภูธรภาค 1 โทร. 03 622 5225 ตำรวจภูธรภาค 2 โทร. 03 827 8201
ตำรวจภูธรภาค 3 โทร. 04 437 1388-9 ตำรวจภูธรภาค 4 โทร. 04 346 5739
ตำรวจภูธรภาค 5 โทร. 05 482 9882-3 ตำรวจภูธรภาค 6 โทร. 05 622 2251
ตำรวจภูธรภาค 7 โทร. 03 424 2753 ตำรวจภูธรภาค 8 โทร. 07 740 5423 และ 07 740 5425
ตำรวจภูธรภาค 9 โทร. 07 321 2870 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โทร. 02 279 4370
กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร. 03 430 0275

 

สนใจสมัครสอบตำรวจคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองการสอบ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เปิดให้จองโรงแรม จองโรงแรม-ที่พัก ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เช็กที่นี่