Advertisement

การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

0
การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Advertisement

การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การสอบ RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
RT คืออะไร ทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สวัสดีค่ะ วันนี้ประกาศผลดอทคอมมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสอบมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสอบ RTค่ะ แล้วการสอบอารืที คืออะไร มาทำความรู้จักกับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กันค่ะ

การสอบRT คืออะไร ?

การสอบRT คือ การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียน ซึ่งเป็นความสามารถพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียนในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับความสามารถด้านการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับช่วงชั้นที่ 1 ของระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.3)เป็นอย่างมากค่ะ

สอบ RT ไปเพื่ออะไร?

การสอบRT ก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั่นเอง

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ RT ?

กลุ่มเป้าหมายการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

ใครเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ ?

สำหรับแบบทดสอบหรือข้อสอบ RT นั้น สำนักทดสอบทางการศึกษา หรือสทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางในการใช้วัดความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศ

การจัดสอบ RT ป.1 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ RT ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบอาร์ที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2566 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ใครบ้างที่สามารถตรวจสอบผลสอบอาร์ทีได้?

ไม่ว่าใครๆก็สามารถเข้าดูข้อมูลคะแนนผลการทดสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้ที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียนที่เข้าทดสอบในแต่ละปีการศึกษาค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Literacy :RT) ของผู้เรียนชั้นป.1 หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

ทีมงานประกาศผลดอทคอม

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ทำความรู้จักกับการสอบ NT (National Test) ที่มีการทดสอบในนักเรียนชั้นป.3