Advertisement

กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 140 อัตรา สมัครสอบ 19 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2566 วุฒิปวส. – ปริญญาตรี

0
กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 140 อัตรา ปี 2566
กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 140 อัตรา ปี 2566

Advertisement

กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 140 อัตรา สมัครสอบ 19 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2566 วุฒิปวส. – ปริญญาตรี

สวัสดีค่ะวันนี้ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการซึ่ง กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 140 อัตรา สมัครสอบ 19 พ.ค. – 12 มิ.ย. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 50 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://job.dopa.go.th
รายละเอียดประกาศรับสมัคร  : ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง
เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 90 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.- อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566
สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :http://job.dopa.go.th
รายละเอียดประกาศรับสมัคร  : ประกาศรับสมัคร

ขอบคุณที่มาจาก : https://job.ocsc.go.th/

เรื่องที่น่าสนใจ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกาศรับสมัครสอบ (prakaspon.com)