Statfish Talk วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA

0
86
Statfish Talk วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA
Statfish Talk วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA
Statfish Talk วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA
Statfish Talk วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA

Advertisement

Statfish Talk วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 กับหัวข้อ 1 ตุลาคมนี้ต้องทำยังไง? ถึงเวลาขับเคลื่อน การศึกษาไทยด้วย PA

https://www.facebook.com/OTEPCofficial/photos/a.104169687998029/633086241773035/?type=3&ref=embed_post
https://www.facebook.com/OTEPCofficial/photos/a.104169687998029/633086241773035/?type=3&ref=embed_post

เรื่อง วPA ที่ครูต้องรู้ มาไขข้อสงสัย หาคำตอบและแนวทางไปพร้อมกัน มาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษ
>>>รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
>>>ครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
>>>ครูชนาธิป โหตรภวานนท์ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย

และดำเนินรายการโดย
>>>ครูตะวัน แสงทอง (ครูโทนี่) โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

Advertisement

ช่องทางการรับชม

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 

แบบคำร้องขอย้ายครู 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู