PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc & word ดาวน์โหลดที่นี่

0
80
PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc & word ดาวน์โหลดที่นี่
PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc & word ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ใกล้ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA นั่นเองค่ะ ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม เชื่อว่า ในขณะนี้คุณครูทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ PA อยู่ใช่ไหมคะ ครูอัพเดตดอทคอมจึงมี ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อตกลง พัฒนางาน PA ตำแหน่งครู ไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลง PA มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc & word ดาวน์โหลดที่นี่
PA1 PA2 PA3 แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ไฟล์ doc & word ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

แบบบันทึกข้อตกลง ตำแหน่งครูวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ก่อนอื่นไปดูข้อตกลงในการพัฒนางาน หลักเกณฑ์ PA ตำแหน่งครู แต่ละตำแหน่งกันก่อนค่ะ โดยเอกสารที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย

PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

PA3 : แบบสรุปคะแนน

PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

โดยในแบบประเมินประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะระบุในข้อที่ 3 ของคุณครู แต่ละวิทยฐานะ ดังนี้

Advertisement

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ

3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะวิชาชีพครู
และความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีสามาร ให้คำปรึกษากับผู้อื่น และเป็นผู้นำในวงวิชาชีพ

ซึ่งการเผยแพร่ตัวอย่างแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ได้รับการอนุเคราะห์เผยแพร่จาก ครูศุภณัฐปรัชญา ทำนุ
ตำแหน่ง ครู ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม ต้องขอขอบคุณ คุณครูศุภณัฐปรัชญา ทำนุ ที่ได้แบ่งปันไฟล์ ข้อตกลง PA เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนครูในครั้งนี้ค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์  PA1 : แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA2 : แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง

ดาวน์โหลดไฟล์  PA3 : แบบสรุปคะแนน

ดาวน์โหลดไฟล์  PA4 : แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2

ดาวน์โหลดไฟล์  PA5 : แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

Advertisement

แบบบันทึกข้อตกลง PA1 – PA5 ตำแหน่งครู ไฟล์ doc ข้อตกลง PA ดาวน์โหลดที่นี่

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) 

PA1 PA2 PA3ผู้บริหารสถานศึกษา แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ผอ.รร.