nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

0
127
ลิงก์ระบบ nt access 2567 ระบบประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
ลิงก์ระบบ nt access 2567 ระบบประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

NT Access หรือ ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1 เป็นโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบให้แก่บุคคลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยในแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ามาบริหาร จัดการในระบบได้

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการการทดสอบหลาย ๆ ประเภท เช่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการสอบที่เป็นระบบ น่าเชื่อถือสะดวก และมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษาได้พัฒนาระบบ NT Access เพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ที่มีความทันสมัย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้และน่าเชื่อถือขึ้น
ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการสอบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับระบบ nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 โดยเปิดระบบ ตั้งแต่ 14 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 2567 แยกตามภูมิภาคเพื่อให้คุณครูบันทึกข้อมูลผลการสอบของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ดังนี้

nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

Advertisement

ลิงก์ระบบนำส่งคะแนนสอบRT 2567 nt access คลิกที่นี่

ลิงก์ระบบบริหารจัดการการสอบ RT NT nt access2567 คลิกที่นี่

โรงเรียนจะต้องนำเข้าผลการประเมิน RT ป.1 และยืนยันข้อมูลผ่านระบบ nt access ดังนี้

Advertisement

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ. 2567
ภาคกลาง นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. – 21 ก.พ. 2567
ภาคเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 22 – 25 ก.พ. 2567
ภาคใต้ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 26 – 29 ก.พ. 2567

โรงเรียนจะต้องนำเข้าผลการประเมิน NT ป.3 และยืนยันข้อมูลผ่านระบบ nt access ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำส่งคะแนนสอบ NT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2567
ภาคกลาง นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 3 มี.ค. – 6 มี.ค. 2567
ภาคเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 7 – 10 มี.ค. 2567
ภาคใต้ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 11 – 14 มี.ค. 2567

เรื่องที่น่าสนใจ : nt access2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

ลิงก์ระบบนำส่งคะแนนสอบRT 2567 nt access คลิกที่นี่

Advertisement

ลิงก์ระบบบริหารจัดการการสอบ RT NT nt access2567 คลิกที่นี่

nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 67 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 67 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 67 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 2567 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566
nt access 67 ระบบประกาศผลสอบ NT RT และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.