5 วิธีในการเตรียมตัว สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

0
710

สวัสดีครับทุกท่าน ช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงกำลังยุ่งๆอยู่กับการวัดและประเมินผลนักเรียนปลายภาคหรือปลายปีอยู่เป็นแน่แท้ แต่ถึงจะยุ่งอย่างไรก็เชื่อแน่ว่าทุกท่านจะต้องทำงานเสร็จลุล่วงเป็นแน่นอนครับ
สำหรับวันนี้ประกาศผลคอมขอนำข่าวความเคลื่อนไหวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสข่าวต่างๆออกมาอย่างมากมายแต่ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือมานำเสนอดังนี้

Advertisement

เลขาฯ ก.ค.ศ. ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ได้ออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับทิศทางในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยว่า “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ตามที่ ก.ค.ศ. มีแนวทางในการนำผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. มาใช้เป็นผลการสอบฯ ในภาค ก ของการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 นั้น โดยหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงว่า ในอนาคตอาจทำให้ผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ที่ไม่ได้เรียนครู มาสมัครสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอนำประเด็นดังกล่าวมาบอกกล่าวให้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ขณะนี้ ก.ค.ศ. ยังมิได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แนวใหม่) โดยในการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ได้มอบสำนักงาน ก.ค.ศ. นำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ไปพิจารณาปรับปรุงแล้วนำเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอีกครั้ง

2. แนวคิดการสอบภาค ก จะกำหนดให้หน่วยงานกลางที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการ และอาจทำความตกลงร่วมกับ ก.พ. ในการนำผลการสอบภาค ก ของ ก.พ. มาใช้เป็นผลสอบภาค ก ของการสอบฯ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย เนื่องจากหลักสูตรการสอบภาค ก ที่จะนำเสนอ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักสูตรการสอบภาค ก ของ ก.พ.

ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง ได้เข้ามาสมัครสอบภาค ข ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค ของ ก.ค.ศ. โดยไม่ต้องมาสอบภาค ก ของ ก.ค.ศ. อีก แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย กล่าวคือ

2.1 มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย (ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว เท่านั้น)

2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ใดจะมีสิทธิสมัครสอบภาค ข และภาค ค ของ ก.ค.ศ. ได้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยครบถ้วน มิได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ทุกคน มีสิทธิสอบภาค ข และภาค ค ของ ก.ค.ศ. แนวคิดดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายครู และเชื่อมั่นว่าระบบการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต จะยังคงรักษามาตรฐานในการเลือกสรรคนเก่งคนดีที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู เข้ามาเป็นครูได้อย่างแน่นอน

ในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้สอบถามความคืบหน้า การจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แบบใหม่ ซึ่งคาดว่า จะเริ่มสอบในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เพื่อบรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561”

และล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เลขา กพฐ.ฯ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้มีคนเรียกร้องอย่างให้ สพฐ. จัดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ดังข้อความที่ว่า “ส่วนที่เรียกร้องให้มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในช่วงเดือนเมษายน เช่นเดิมนั้น เรื่องนี้อยู่ที่นโยบาย ก.ค.ศ. ซึ่งข้อเสนอนี้ทางสพฐ. และก.ค.ศ. อาจจะต้องร่วมกันคิด ว่าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยใหม่ จะสามารถดำเนินการได้เร็วแค่ไหน ซึ่งสพฐ. ก็คิดเช่นเดียวกัน ว่าเรื่องนี้ต้องเร่งดำเนินการ แต่ก็ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ด้วย” คำพูดของท่าน เลขาฯ กพฐ. จากข่าวมติชนออนไลน์ 6 มีนาคม 2561

จะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่ไม่นอนว่าจะเปิดสอบในช่วงใด อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายน หรือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของ ก.ค.ศ.ว่าจะมีมติออกมาอย่างไร จะใช้เกณฑ์การสอบแบบเดิมไปพลางก่อน(เหมือนการเลื่อนเงินครู)อาจะเปิดสอบบบรรจุครูผู้ช่วย ช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ แต่ถ้าจะใช้เกณฑ์ใหม่ที่ก.ค.ศ.ออกแบบและพัฒนาขึ้น อาจจะเปิดสอบบบรรจุครูผู้ช่วย ช่วงเดือนกรกฎาคม เพราะฉะนั้นแล้วเว็บ”วต์ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยดังนี้ (ข้อแนะนำนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับ)

5 วิธีในการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

1. สมัครสอบ ก.พ.

หลายคนอาจจะสงสัยว่าสอบครูผู้ช่วยต้องไปสมัครสอบก.พ.ทำไมใช่ไหมหล่ะครับ แต่จากข่าวที่ยกมาให้อ่านด้านบน เลขาฯ ก.ค.ศ. แจ้งว่าเกณฑ์การสอบครูผู้ช่วยแบบใหม่นั้น

รูปแบบในการสอบภาค ก นั้น จะมี ๒ รูปแบบ คือ

1. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

Advertisement

2. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก หน่วยงานกลางที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย

ดังนั้นถ้าสมัครสอบภาค ก ของก.พ.และสอบผ่านก็จะได้ประโยชน์ หลายอย่างแน่นอนเช่น ถ้าการสอบครูผู้ช่วยใช้เกณฑ์ใหม่ ก็จะไม่ต้องไปสอบภาค ก ที่หน่วยงานกลาง ของ ก.ค.ศ. จัดสอบ ก็จะทำให้มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้น เป็นต้น

2. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ

สำหรับผู้ที่จะสอบครูผู้ช่วย จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน โดยจะต้องออกให้อย่างช้าสุดวันสุดท้ายของการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ตัวอย่างเช่น

ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2561 ท่านจะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ ที่ใช้ในการสมัครที่อนุมัติอย่างช้าสุดในวันที่ 10 กันยายน 2561 หรือผู้ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วใบอนุญาตตของท่านต้องไม่หมดอายุ เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะสามารถขอประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฯ
ใบประกอบวิชาชีพครูฯ

1. ผู้ที่จบการศึกษา ครู 5 ปี ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองของคุรุสภา

2. ผู้ที่ผ่านการเทียบโอนมาตรฐาน ครบ 9 มาตรฐาน

3. ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง

ใบอนุญาตปฎิบัติการสอนฯ

– เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนที่ทำหน้าที่ในการสอน และสมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติการสอน ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ 1 ครั้งระหว่างที่มีใบอนุญาตปฎิบัติการสอนฯ ท่านสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรป.บัณฑิต วิชาชีพครู ในหลักสูตรที่คุรุสภารับรอง ได้ แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่คุรุสภากำหนด

3. ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

การติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอจะทำให้ทันข่าวความเลื่อนไหวต่างๆ เพราะทุกวันนี้ในการสอบครูผู้ช่วย เกณฑ์การสอบทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นต้องตามข่าวอย่างต่อเนื่องครับ

4. เตรียมตัวให้พร้อมทุกสถานการณ์

Advertisement

ไม่ว่าจะสอบตอนไหนก็ต้องพร้อมเสมอ อย่าไปรอเวลาว่า ยังไม่ใกล้สอบ ยังไม่อ่าน เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเยอะแล้วครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้องหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง บางทีอาจจะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จะต้องเตรียมพร้อมในการสอบตลอดเวลา หมั่นทำความเข้าทบทวนตำราอยู่เสมอ

5. อ่านหนังสือและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในการสอบทุกครั้งมีเสียงบ่นกันมากมายว่าข้อสอบที่ออกไม่ต้องกับสิ่งที่อ่าน แต่ก็ยังมีคนสอบติดและขึ้นบัญชีได้ แสดงว่าคนที่สอบที่ติดขออ่านในส่วนที่เป็นข้อมูลที่ตรงประเด็นใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นในการสอบทุกครั้งจะต้องอ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสอบให้ดี อย่างไปเชื่อคนนั้น คนนี้ เพราะถ้าเราไม่ศึกษาเกณฑ์ให้ดี จะอ่านไปร้อยเล่ม ร้อยวัน ก็สอบไม่ติดอยู่ดี เพราะจะนั้นจะทำอะไรก็ตามต้องศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบครับ

สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบบทความไว้เพียงเท่านี้มีโอกาสครั้งหน้าจะมาเล่าประสบการณ์ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆครับ

ขอบคุณที่ติดตามอ่านครับ..