Advertisement

5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย

0
5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย
5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย

Advertisement

5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในปีนี้ วันนี้ ประกาศผลดอทคอม มีข้อมูลที่จะมานำเสนอเพื่อประกอบการเตรียมตัวสอบให้มีความพร้อมมากที่สุดเพราะในการสอบแต่ละครั้งคนที่มีความตั้งใจที่จะเป็นครูผู้ช่วยนั้นมีจำนวนมากมายเหลือเกินครับถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีหรือไม่มีความพร้อมเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าจะมีวิชาเอกใดบ้างมีอัตราการแข่งขันในการบรรจุมากสุด(ข้อมูลชุดนี้มาจากจำนวนอัตราที่ใช้บรรจุในรอบแรกและจำนวนคนที่สมัครในแต่ละวิชาเอกซึ่งเป็นเพียงแค่การเทียบอัตราส่วนเท่านั้นนะครับไม่ได้ผ่านเก็บข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยแต่อย่างใดครับ)

5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย
5วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือดที่สุด ในการสอบครูผู้ช่วย

 

เรามาดูกันเลยครับว่ามีวิชาเอกใดบ้างที่มีอัตราการแข่งขันสูงและดุเดือดในการสอบที่ผ่านมาในปี
2558-2559 กันเลยครับ

อันดับที่ 5 วิชาเอกปฐมวัยที่มีการแข่งขัดดุเดือด

วิชาเอกปฐมวัย เป็นอีกวิชาเอกที่มีผู้สมัคร
อยู่ราวๆ 10,000 คนในแต่ละปี
ทำให้เอกปฐมวัยเป็นเอกที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเลยที่เดียวครับโดยมี ตำแหน่งว่าง : คนสมัครสอบ เท่ากับ 1 : 127

วิชาที่มีการแข่งขันดุเดือดอันดับที่ 4 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวิชาที่มีความสำคัญแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีตำแหน่งที่บรรจุในโรงเรียนค่อนข้างน้อยถึงแม้จะมีคนสมัครสอบในแต่ละปีเพียงหลักไม่เกิน
1,000 คน แต่ตำแหน่งที่ใช้บรรจุมีน้อยมากครับ โดยเอกเทคโนโลยีการศึกษา มี ตำแหน่งว่าง : คนสมัครสอบ เท่ากับ 1 : 146

สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือด อันดับที่ 3 วิชาเอกพลศึกษา

ด้วยอัตราที่ใช้ในการบรรจุค่อนข้างน้อย
และมียอดผู้สมัครในแต่ละปี อยู่ราวๆ 10,000 คนในแต่ละปี
ทำให้เอกพลศึกษาเป็นเอกที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเลยที่เดียวครับโดยมี ตำแหน่งว่าง : คนสมัครสอบ เท่ากับ 1 :147

สอบครูผู้ช่วย ที่มีการแข่งขันดุเดือด อันดับที่ 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญมากในการจัดการศึกษาของทุกโรงเรียนแต่ด้วยจำนวนผู้ที่สมัครสอบในแต่ละปีค่อนข้างที่มีจำนวนสูงทีเดียวและอัตราที่ใช้บรรจุในรอบแรกอยู่หลักร้อยต้นๆ
โดยเอกวิทยาศาสตร์ มี  ตำแหน่งว่าง : คนสมัครสอบ เท่ากับ 1 : 159

อันดับที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

วิชาเอกคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่มีจำนวนคนมาสมัครมากที่สุดในแต่ละปี

แต่อัตราที่เปิดสอบนั้นน้อยลงทุกปีจากหลักร้อยเหลือเพียงแค่หลักสิยเท่านั้นครับ

อาจเป็นเพราะตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ในแต่ละโรงเรียนมีเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนแล้วจึงทำให้
เอกคอมพิวเตอร์ มีตำแหน่งว่าง : คนสมัครสอบ เท่ากับ 1 : 231

ที่มาจากตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครสอบและสถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2558 – 2559

#ประกาศผลดอทคอม

เรื่องที่น่าสนใจ : จะสอบครู ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.