4 สิ่งที่คุณครู ควรทำก่อนย้ายโรงเรียน

0
800

สวัสดีครับวันนี้ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวสาระดีดีมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ โดยช่วงนี้มีการปีะกาศผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพฐ. ในแต่ละจังหวัดอยู่พอดี ดังนั้นวันนี้จึงขออนุญาตเขียนบทความเกี่ยวกับ ” 4 สิ่งที่คุณครู ควรทำก่อนย้ายโรงเรียน ” ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกันเลยครับ

Advertisement

 

1. การส่งมอบงานในหน้าที่คืนให้โรงเรียน 

สำหรับคุณครูที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนแห่งใหม่สิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับแรกเลยก็คือ การทำบันทึกข้อความส่งมอบงานในหน้าที่คืนให้กับโรงเรียน โดยเป็นการบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อขอส่งมอบงานที่เคยเป็นงานของคุณครูในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเดิม ซึ่งคุณครูควรอ้างอิงจากคำสั่งมอบหมายต่างๆของโรงเรียนครับ หลังจากคุณครูส่งบันทึกแล้วนั้นก็จะมีการตรวจสอบจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนรับมอบงานจากคุณครูครับ

2. คืนครุภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับการคืนครุภัณฑ์ คุณครูอาจจะทำบันทึกข้อความแยกหรือรวมอยู่กับบันทึกข้อความส่งมอบงานในหน้าที่ก็ได้ โดยการคืนครุภัณฑ์นั้นก็จะเป็นการคืนครุภัณฑ์ที่คุณครูใช้หรือเป็นผู้รับผิดชอบดูแล  เช่น

Advertisement

คุณครูคอมพิวเตอร์ ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง โปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง เวลาคุณครูคืนครุภัณฑ์  ก็ควรระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น หมายเลขครุภัณฑ์ สภาพของครุภัณฑ์ เป็นต้น

หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครบถ้วนหรือไม่ ก่อนรับมอบครุภัณฑ์จากคุณครูครับ

3. บอกลานักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง

สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินว่าเป็นสิ่งที่คุณครูทุกท่านที่จะได้ย้ายจะต้องทำอย่างแน่นอน และหลายๆท่านทำใจลำบากเป็นอย่างมากที่จะกล่าวลา เพราะมีความรักและผูกพันกับโรงเรียนเดิม แต่การบอกลานักเรียน คุณครู เพื่อนร่วมงานหรือผู้ปกครอง ก็เป็นการแจ้งให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการว่าคุณครูย้ายไปโรงเรียนใด เพราะสาเหตุใด แต่เชื่อเหลือเกินว่าความรักความผูกพันของคุณครูที่มีต่อโรงเรียน นักเรียน เพื่อนร่วมงาม ยังเหมือนเดิมแน่นอน

4. จัดการเรื่องเงินกู้ และ คนค้ำประกัน 

Advertisement

สำหรับข้อนี้เป็นเรื่องที่คุณครูผู้ที่จะย้ายจะต้องทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องเงินกู้และการค้ำประกันนั้น มีกรณีตัวอย่างมามากมายเหลือเกินครับ ทั้งการหักเงินชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน บางคนบางท่านต้องขายทรัพย์สินเพื่อชดใช้หนี้สินที่เกิดจากการไปค้ำประกันให้คนอื่น ดังนั้นเพื่อให้เพื่อนครูหรือผู้ค้ำประกันมีความสบายใจ คุณครูผู้ที่ย้ายควรจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย โดยอาจเปลี่ยนแหล่งเงินกู้ใหม่ หรือเปลี่ยนคนค้ำประกันใหม่ เพื่อรักษามิตรภาพที่ดีเอาไว้ เพราะเมื่อเราเป็นคนกู้เงิน และนำเงินไปใช้แล้ว เราควรรับผิดชอบต่อเงินที่เอาไป อย่าสร้างภาระให้กับผู้ค้ำประกันเลยครับ

ยังมีอีกมากมายหลายข้อที่คุณครูผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนแห่งที่ควรทำ ครูอัพเดตดอทคอมหวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณครูไม่มากก็น้อยนะครับ

ประกาศผลดอทคอม หรือ ฝากคำถาม ติ ชม ที่ เพจ ประกาศผลดอทคอม