Advertisement

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด!!

0
10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด!!
10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด!!

Advertisement

10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด!! สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลในการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยมาฝากครับ โดยข้อมูลชุดนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สูงที่สุด โดยเป็นข้อมูลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2561 โดยมีข้อมูลจำนวนกลุ่มวิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยสูงที่สุด  (ข้อมูลชุดนี้นำมาจาก การรายงานข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562) จะมีวิชาเอกอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลยครับ

10 วิชาเอก  ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย  มากที่สุด!!
10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด!!

อันดับที่ 10. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : การศึกษาปฐมวัย

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 813 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  473 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 340 คน

อันดับที่ 9. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ประถมศึกษา

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 811 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  602 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 209 คน

อันดับที่ 8. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 3,753 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  725 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 3,028 คน

อันดับที่ 7. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 6,801 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  812 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 5,989 คน

อันดับที่ 6. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : พลศึกษา

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 2,461 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  855 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 1,606 คน

อันดับที่ 5. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : สังคมศึกษา

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 6,802 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  1,314 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 5,488 คน

อันดับที่ 4. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ปฐมวัย

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 4,289คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  2,053 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 2,236 คน

อันดับที่ 3. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ภาษาอังกฤษ

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 6,865 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  2,763 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 4,102 คน

อันดับที่ 2. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : คณิตศาสตร์

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 6567 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  2,790 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 3777 คน

อันดับที่ 1. กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก : ภาษาไทย

จำนวนผู้ที่ขึ้นบัญชี ครูผู้ช่วย ปี 2561 : 7,622 คน

จำนวนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย :  3,515 คน

คงเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชี (ยังไม่ได้บรรจุ) : 4,107 คน

และนี่คือ 10 วิชาเอก ที่มีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สูงที่สุด(บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561)

ขอบคุณข้อมูลจาก : สพร.สพฐ.

เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจ การขึ้นเงินเดือนครู ปี 2567 กคศ.แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การขึ้นเงินเดือนครู ปี 2567 เช็กข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนล่าสุด