Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

0
รวมข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
รวมข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Advertisement

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 ดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2562​ [NT​ ป.3] สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม ขอนำข้อสอบและเฉลย การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ ปีการศึกษา​ 2555- 2564​ [NT​ ป.3] มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดนำไปใช้ดังนี้ค่ะ ซึ่งการสอบ NT สำหรับนักเรียนชั้นป.3 ได้จัดกำหนดการการประเมิน NT คือ สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2567 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศผลสอบNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล คะแนนNT 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.3 ประกาศวันไหน

การสอบ NT ป.3 คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน NT ป.3 คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา การสอบ NT ป.3 ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ป.3 ไปเพื่ออะไร?

เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ป.3 ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียนNT ป.3 คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

เรื่องที่น่าสนใจ :

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ตารางสอบnt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 ท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ใช้สอบในปี 2567 คลิกที่นี่

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2555 

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2556 

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2557 

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
ข้อสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
ข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
โครงสร้างและเฉลย

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2558 

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงสร้างข้อสอบ
แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
ข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2559 

► การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560 ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565

โครงสร้างข้อสอบ

แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

เฉลย แบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ป.3 ปี 2560 

ข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2561 

ข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2562 

ข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลยข้อสอบ NT ปี 2563 

ข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบ nt เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบ nt วันที่ 27 เม.ย. 2565

ข้อสอบและตัวอย่างกระดาษคำตอบ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ
โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ข้อสอบNT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก :  สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555-2565 และ ข้อสอบ NT ป.3 ไฟล์ pdf ปีล่าสุด เพื่อเตรียมสอบปี 2567 ดาวน์โหลดได้ที่นี่