ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

0
328
ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

มาแล้วจ้า ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 สำหรับใช้คู่กับ ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ สำหรับให้นักเรียนทำหรือเด็กๆทำก็ได้ ดาวน์โหลดที่นี่ ใบงานคัดไทย ระดับชั้น ป.1- ป.6

การคัดลายมือ หมายถึง การฝึกเขียนตัวอักษรไทยตามหลักการเขียนอย่างถูกต้อง ให้อ่านได้ง่าย เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดลายมือนั้นต้องมีช่องไฟ เว้นวรรค ตัวอักษรเสมอกัน รวมทั้งวางตำแหน่งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใบงานคัดไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่
ใบงานคัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

 

ใช้แบบฝึกคัดลายมือ ป.1 วิชาภาษาไทย ใบงานคัดไทย ชั้น ป.1-6 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเขียนด้วยตัวบรรจงสวยงามตามรอยที่กำหนด หรือเรียกว่า คัดไทย ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย แบบฝึกคัดลายมือ ป.1 ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 มาพร้อมคำศัพท์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเส้นบรรทัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคัดไทย เขียนตามรอย และคัดลายมือตามคำที่กำหนดให้ เช่น กบ เขียน ครู ง่าย ชนะ ซื้อ ดินสอ และฝน เป็นต้น ในวิชาภาษาไทย ใบงานคัดไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

ไม่ว่าจะอ่านออกเสียงพร้อมกับเพื่อน ๆ หรือนั่งอ่านในใจ เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “แบบเรียน” วิชาภาษาไทยชั้นป.1-ป.6 คือหนังสือที่เด็กไทยแทบทุกคน “ต้องอ่าน” นอกจากการถ่ายทอด “ข้อเท็จจริง” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เด็ก ๆ ต้องรู้แล้ว แบบเรียน ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 ยังทำหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือบรรทัดฐานทางสังคมที่ผู้ใหญ่ “ต้องการ” ให้เด็กรู้ด้วย เด็ก ๆ จะมองโลกอย่างไร จะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นต่าง ๆ ได้แตกฉานเพียงไหน แบบเรียน ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 ที่เด็ก ๆ ท่องและอ่านจนขึ้นใจนั้นมีบทบาทอย่างมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสพฐ. ก็พยายามปรับปรุงหลักสูตรและบทเรียนเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง ไปดูประโยชน์ของ ใบงานคัดไทย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 กันครับ

Advertisement

ประโยชน์ของการฝึกคัดลายมือ คัดไทย วิชา ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ดาวน์โหลดที่นี่

– ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor Skills) เช่น กล้ามเนื้อมือและนิ้ว
– ฝึกฝนและพัฒนาการใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและตา (Hand-Eye Coordination)
– ช่วยให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีระเบียบและสวยงาม ง่ายต่อการอ่าน เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
– การเขียนถือเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้สำหรับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
– ฝึกสมาธิและความมีระเบียบวินัย
– ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.1
คัดไทย ป1  ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.2
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.3
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.4
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.5
คัดไทย ป1 ลำนำ พาที ระดับชั้น ป.6

ติดตามข่าสารเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศผลดอทคอม

Advertisement

เรื่องราวี่น่าสนใจ ไฟล์คัดลายมือ pdf doc แบบฝึก คัดลายมือ ภาษาไทย สำหรับฝึก คัดลายมือ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ตัวอักษร ส เสือ ฟอนต์ไทยโบราณ อักษรธรรมอีสาน อักษรธรรมล้านนา อักษรไทยน้อย จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ดาวน์โหลดที่นี่