Advertisement

โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

0
โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

Advertisement

โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนเกี่ยวกับ โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 มาฝากทุกท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บ จปฐ ปี 2567 : ระบบ Andoind ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บ จปฐ ปี 2567 : ระบบ IOS ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ในกรณที่ท่านต้องการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บบราวเซอร์ สามารถ ดำเนินการผ่านช่องทางนี้ครับ

ลิงก์ ระบบลงข้อมูล จปฐ 2567 : เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ภาพตัวอย่างระบบ โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 2567

โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ67 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ67 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
โปรแกรมจัดเก็บ จปฐ 2567 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
โปรแกรมจัดเก็บจปฐ 67 พร้อม ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 67 เพื่อบันทึกข้อมูล จปฐ ปีพ.ศ. 2567 ได้ที่นี่

จปฐ2567 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2567 โปรแกรมจัดเก็บบันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

จปฐ2566 เข้าระบบ ได้ที่นี่ เว็บไซต์สำหรับลง ข้อมูลระบบลงข้อมูล จปฐ 2566 โปรแกรมจัดเก็บบันทึกและประมวลผล ปี 2566 – 2570

จปฐ 2567 คืออะไร

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  คือ  ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า  อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ