โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

0
96
โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565
โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565 หรือจะเรียกว่า โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2565 ซึ่งจะดำเนินการจัดสอบปี ช่วงปีพ.ศ. 2565 ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างแบบทดสอบดังกล่าวทางเว็บไซต์ ของสำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา ก่อนที่จะไปดูข้อมูลโครงสร้าง แบบทดสอบNTป.3 2564 ที่จะจัดสอบปี พ.ศ. 2565 เรามารู้จักกับการสอบ NT กันก่อนครับ

โครงสร้างแบบทดสอบNT 2564 สำหรับสอบ NT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565
โครงสร้างแบบทดสอบNT2564 สำหรับสอบNT ป.3 จัดสอบปี พ.ศ. 2565

Advertisement

การสอบ NT คืออะไร?

การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน และจัดสอบในระดับชั้น ป.3. โดยการสอบ NT นี้ จะมีข้อสอบที่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบนานาชาติ (PISA) ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา2564 โครงสร้าง แบบทดสอบNT ป.3 เป็นอย่างไร

สำหรับปีการศึกษา 2564 สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้กำหนดจำนวนข้อสอบ รูปแบบข้อสอบในการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดในการวัดความสามารถพื้นฐานด้านการอ่าน และ ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ดังนี้

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 ปี 2564 ความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย

โครงสร้างแบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสอบ NT ได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์

>> โครงสร้างแบบทดสอบNT ด้านการอ่าน ป.3 ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

> โครงสร้างแบบทดสอบNT ป.3 ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สอบปี 2565

เรื่องที่เกี่ยวข้อง :

โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564แบบทดสอบความสามารถคณิตศาสตร์

โครงสร้างข้อสอบNT ป.3 2564แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้าน

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :

ข้อสอบ NT ป.3 พร้อมเฉลย 2565 สอบปี 2566 ที่ใช้สอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เพื่อใช้เตรียมความพร้อมสอบ NT 2567 ดาวน์โหลดที่นี่

ตารางสอบ nt 2567 และ ตารางสอบ RT 2567 พร้อม test blue print สอบ NT RT ปีการศึกษา 2566 และข้อมูลการสอบ NT ป.3 2567