แบบฝึกทักษะการคิด ป.1 – 6 แบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1 – 6

0
395

 

Advertisement

มาทำความรู้จักกับการคิดเลขเร็วกันเถอะ!

Advertisement

การคิดเลขเร็วหรือการคิดเลขในใจ นับเป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นและมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์การฝึกคิดเลขเร็วนั้นควรฝึกทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพราะหากนักเรียน มีทักษะการคิดเลขจะช่วยส่งผลต่อการเรียนในระดับชั้นเรียนสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนการคิดเลขเร็วจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ ทักษะการประมาณเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เพราะทักษะในการประมาณจะช่วยในการตรวจสอบคำตอบว่าน่าจะเป็นไปได้หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่

การฝึกคิดเลขเร็วช่วยให้นักเรียนมีทักษะความชำนาญในการคิดเลขได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยลับสมองให้นักเรียนได้ตื่นตัวตลอดเวลาฉะนั้นในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูควรหาแบบฝึกหัดคณิตคิดเลขเร็วมาให้นักเรียนฝึกทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจะเชื่อได้ว่านักเรียนจะมีทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารดีขึ้น

แบบฝึกทักษะการคิด ประกอบไปด้วย
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.1-6

Advertisement

ที่มา : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

เรื่องราวที่น่าสนใจ : แผนจัดประสบการณ์ ชุดบูรณาการปฐมวัย ชั้นอนุบาล 3