Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 

0
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 
แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 

Advertisement

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf!  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็วป.4 จำนวน 11 ชุด มาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ครับ  หลังจากทางเพจประกาศผลดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นประกาศผลดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ

หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว….อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะทางทีมงานมีเจตนาอยากให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเราครับ

แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 
แบบฝึกคิดเลขเร็วป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf!

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ>>

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.1 (15 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.1 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.2 (12 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.3 (17 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.3 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.4 (11 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.4 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.5 (13 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 ไฟล์ pdf! 

แบบฝึกคิดเลขเร็วป.6 (25 ชุด) แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 ไฟล์ pdf! 

คณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ปริมาณ และการเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบเชิงสัญลักษณ์และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพื่ออธิบายและคำนวณปรากฏการณ์ในธรรมชาติและปรากฏการณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น

คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นหลายสาขาย่อย เช่น:
– คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Mathematics): ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์โดยไม่คำนึงถึงการประยุกต์ใช้งานในชีวิตจริง เช่น พีชคณิต (Algebra), เรขาคณิต (Geometry), การวิเคราะห์ (Analysis)
– คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics): นำทฤษฎีและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์, การเงิน, และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบทบาทในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การคำนวณทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาอัลกอริธึมต่าง ๆ
คิดเลขเร็ว (Mental Calculation) คือ ความสามารถในการทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในใจหรือโดยไม่ใช้เครื่องมือช่วย เช่น เครื่องคิดเลข หรือกระดาษและปากกา การคิดเลขเร็วสามารถครอบคลุมการคำนวณพื้นฐาน เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการคำนวณที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การหาค่ากำลังสอง การหาค่ารากที่สอง และการแก้สมการง่ายๆ

การคิดเลขเร็วมีประโยชน์หลายประการ เช่น:
– ประหยัดเวลา: ทำให้สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่ต้องการคำตอบทันที
– เสริมสร้างความมั่นใจ: การมีทักษะในการคิดเลขเร็วทำให้รู้สึกมั่นใจในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
– พัฒนาสมอง: การฝึกฝนคิดเลขเร็วช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมอง โดยเฉพาะในเรื่องของการจำและการแก้ปัญหา

เทคนิคบางประการที่ใช้ในการคิดเลขเร็ว ได้แก่:
– การใช้สูตรและรูปแบบ: เช่น การคูณเลขสองหลักด้วย 11 สามารถทำได้โดยการแทรกผลรวมของเลขทั้งสองหลักเข้าไประหว่างเลขทั้งสอง เช่น 23 × 11 = 2(2+3)3 = 253
– การแยกส่วน: เช่น การคูณ 17 × 6 สามารถทำได้โดยคิดเป็น (10 × 6) + (7 × 6) = 60 + 42 = 102
– การประมาณค่า: ในบางกรณีการใช้ค่าใกล้เคียงสามารถช่วยให้คำนวณได้เร็วขึ้น

การฝึกฝนและการใช้เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วให้ดีขึ้นได้

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ>>