แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก

0
446

การคัดลายมือ เป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของตัวอักษรไทย เขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงาม การคัดลายมือมีแบบการคัดหลายแบบ

 

Advertisement

ลักษณะของการคัดลายมือมี 3 ลักษณะ คือ

1. การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เนื่องจากเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมือและการประสานระหว่างตากับมือยังพัฒนาไม่เต็มที่

2. การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔ จะมีการประสานระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาเพิ่มมากขึ้น จึงควรฝึกคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดด้วย

Advertisement

3. การคัดลายมือหวัดแกมบรรจง เป็นการคัดลายมือแบบหวัดแต่ให้อ่านออก การเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงเป็นการเขียนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เขียนจะต้องเขียนให้อ่านง่าย มีช่องไฟเว้นวรรคตอนถูกต้อง และเขียนด้วยลายมือที่สวยงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ควรหัดคัดลายมือลายมือหวัดแกมบรรจง โดยคัดให้รวดเร็ว สวยงาม ถูกต้อง และน่าอ่าน โดยมีการฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเป็นครั้งคราว

รวมแบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก

แบบฝึกทักษะคัดลายมือ

คัดไทย ก-ฮ (แบบ1)

แบบฝึกคัดลายมือ แบบลายอาลักษณ์

Advertisement

ดาวน์โหลดแบบฝึกคัดทั้งหมดจาก Google Drive

ที่มา : http://karn.tv    http://smartkidlink.blogspot.com/    http://www.aums.ac.th/