แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ

0
105
แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ
แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ

 

แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ
แบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ทุกวิทยฐานะ และการบันทึกข้อตกลงตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ

Advertisement

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ใกล้ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเองค่ะ ซึ่ง ประกาศผลดอทคอม เชื่อว่า ในขณะนี้คุณครูทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์ PA  อยู่ใช่ไหมคะ การบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน จะต้องบันทึกตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง แต่ละวิทยฐานะ ดังนี้

  • การบันทึกข้อตกลง PA1 ตำแหน่งครู ที่ไม่มีวิทยฐานะ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์
  • การบันทึกข้อตกลง PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก้ปัญหา
  • การบันทึกข้อตกลง PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การริเริ่มพัฒนา
  • การบันทึกข้อตกลง PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การคิดค้น พัฒนานวัตกรรม และปรับเปลี่ยนให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
  • การบันทึกข้อตกลง PA1 ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรม เผยแพร่และขยายผล จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษาผู้อื่นและเป็นผู้นำ

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ คลิกที่นี่

Advertisement

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อตกลง PA1 ไฟล์ doc ตำแหน่งครู วิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ คลิกที่นี่

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ไฟล์แบบประเมิน ว17+PA1-5 ไฟล์ word แก้ไขได้ 

รวมแบบฟอร์มpa แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5)