Advertisement

แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

0
2
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

Advertisement

แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางการแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี 2567 ตามหนังสือด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางการแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดังนี้ครับ

แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ  ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ  ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ปัจจุบันสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งอาจประกาศได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๖๘ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ปกครองนักเรียน ในเรื่องการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกฎกระทรวงรองรับ จึงขอให้สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบแนวทางการแต่งกายชุดเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมาย ประกอบเครื่องแบบ ให้ใช้สำหรับงานพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษาจังหวัด สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม ลานกงานลูกเล ๒. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญแบบลำลอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมาย ลูกเสือ ให้ใช้สำหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

๓. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลำลอง อนุโลมให้ แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๙

เรื่องน่าสนใจ : ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

 

แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ  ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ  ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ  ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ  ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ  ปี 2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ  ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางกายแต่งการกายชุดลูกเสือ ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.