Advertisement

ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

0
3
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

Advertisement

ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด……..โดยมีรายละเอียดังนี้ครับ

ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1.ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงเรียน และโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา( หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

2.ให้โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform) เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อม สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

เปิดอ่านรายละเอียดทั้งหมด
แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567
ด่วนที่สุด แนวทาง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

เรื่องน่าสนใจ : ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ 2567 50ข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แนวข้อสอบใบขับขี่ครบทั้ง 9 หมวด ปี2567

ดาวน์โหลดไฟล์ แนวทาง การแต่งกายชุดลูกเสือ ปี2567 ที่นี่

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.