แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต

0
116
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต

 

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต

Advertisement

แจกไฟล์งานฟรี แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA กราบขอบพระคุณ ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอคำขอบคุณเจ้าของผลงานด้วยค่ะ ที่ได้แบ่งปันแนวทาง           กดดาวน์โหลดเลยได้ที่ Link นี้ค่ะ

แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต
แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต

ลิงก์ดาวน์โหลด : BMPA – Google ไดรฟ์

Advertisement

หลักเกณฑ์ PA ไม่มีการนับชั่วโมงอบรม แต่ต้องพัฒนาตนเองตามทักษะที่กำหนดทุกปี

จากที่เห็นการส่งต่อข้อความในทาง โลกออนไลน์บอกว่า หลักเกณฑ์ PA จะไม่มีการนับชั่วโมงอบรมพัฒนา ขอบอกว่าเป็นการให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เพราะหลักเกณฑ์ PA ไม่ได้นับชั่วโมงพัฒนาก็จริง แต่เมื่อไปตรวจสอบไปตรวจสอบในแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทุกตำแหน่ง ซึ่งต้องประเมินทุกปีงบประมาณ ก็พบว่ามีการะบุชัดเจนว่า ครูแต่วิทยฐานะต้องพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตามที่กำหนดไว้ ก็เป็นการประเมินทุกปีงบประมาณนั้นก็แสดงว่าครูต้องพัฒนาทักษะที่กำหนดทุกปี

Advertisement

 

ประกาศผลดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แนวทางการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน PA โดย ครูธรรมนูญ กันทะหงษ์ ครู โรงเรียนสนามชัยเขต