แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

0
884

 

Advertisement

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

การสอบภาค ก คืออะไร?

การสอบ ภาค ก หรือ การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการทำงานในระบราชการ ซึ่งการสอบนี้ถือเป็นการสอบที่ใช้ข้อสอบเป็นเครื่องมือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สอบ โดยเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งในการสอบ ภาค ก. จะมีตัวชี้วัดผลการสอบคัดเลือก แบ่งได้ 3 ตัวชี้วัดfดังนี้

วัดความสามารถทางด้านความมีเหตุผล (Reasoning Ability)
วัดความสามารถทางด้านตัวเลข (Numerical Ability)
วัดความสามารถทางด้านภาษา (Veerbal Ability)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ ชุดที่ 2 ได้จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

https://drive.google.com/file/d/0ByWrV58ag2h8MHRIbG02WWlHVUU/view?usp=sharing

Advertisement

หรือ

http://www.slideshare.net/valrom/2-58143616?related=1

หรือ

http://www.mediafire.com/

ที่มา : คุณประพันธ์ เวารัมย์

Advertisement

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 1 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 2 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ

แนวข้อสอบภาค ก เล่ม 3 (ความรู้ความสามารถทั่วไป) สำหรับสอบรับราชการ