แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

0
95
แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565

แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565
แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียนสอบO-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

Advertisement

เข้าระบบ O-NET แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ได้ที่นี่

เข้าระบบ O-NET แจ้ง เพิ่ม กรณีนักเรียนย้ายเข้าระหว่างปี/รายชื่อตกหล่น แจ้ง ลด กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษาหลังจากแจ้งชื่อในระบบ หรือลาออก ทั้งนี้จะไม่สามารถดําเนินการแก้ไข ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน ที่ผิดพลาดได้

แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน สอบ O-NET 2565 สทศ.เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2565

สำหรับการสอบโอเน็ต หรือ o-net ในปีการศึกษา 2565 นั้น

* โรงเรียนจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

Advertisement

* โรงเรียนจะสามารถดำเนินการ เพิ่ม-ลด-แก้ไข ข้อมูลนักเรียน ที่จะทำการสอบโอเน็ต หรือ o-net ชั้นป.6 ม.3 และม.6 ระหว่างวันที่ 10-31 ตุลาคม 2565

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ป.6 จัดสอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.3 จัดสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

กำหนดการสอบโอเน็ต O-NET 2565 ม.6 จัดสอบในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Test Blueprint โอเน็ต O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 

Test Blueprint การสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2565 สอบ วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

Advertisement

ข้อสอบโอเน็ต ป.6 2566 ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย และ ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย สามารถดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต ทุกปีการศึกษาได้ที่นี่ และไฟล์ข้อสอบโอเน็ตล่าสุด ปีการศึกษา 2565 สอบ ก.พ. 2566

ข้อสอบo-net ป.6 2566 พร้อมเฉลย 5 ปีย้อนหลัง 2562,2563,2564,2565,2566 ทุกรายวิชา ดาวน์โหลดข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย ปีล่าสุดได้ที่นี่