Advertisement

แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

0
8
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

Advertisement

แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ประกาศผลมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย มาฝากทุกท่านดังนี้ครับ

แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์ 2567 songkran festival 2024

“วันสงกรานต์” หรือประเพณีสงกรานต์ (ภาษาอังกฤษ: Songkran, Water Festival หรือ Thai New Year) ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี
วันสงกรานต์ คือ การฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยปัจจุบันยังถือเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย รวมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ทั่วประเทศ แก่นสำคัญของวันสงกรานต์นั้นเน้นไปที่ความกตัญญู ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และการเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสามัคคี ระหว่างบุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูง ชุมชน และสังคม โดยมี “น้ำ” เป็นสื่อสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรี

คําอวยพรสงกรานต์ 2567 songkran festival 2024 แคปชั่นวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์มีความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะกับสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นโอกาสดีในการสานสัมพันธ์และใช้เวลาร่วมกันระหว่างบุคคลในครอบครัว

กิจกรรมวันสงกรานต์ ยังมีความสำคัญต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพราะเป็นโอกาสดีให้ผู้คนได้พบปะในงานรื่นเริง ทำบุญทำทาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมถึงช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

นอกจากนี้ ผู้คนยังนิยมทำบุญ ตักบาตร และเข้าวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นวันสงกรานต์จึงมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์2567 songkran festival 2024  ที่นี่

แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์ 2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย
แคปชั่นวันสงกรานต์2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ songkran festival 2024 สำหรับฉลองปีใหม่ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพ แคปชั่นวันสงกรานต์2567 คําอวยพรสงกรานต์ 2567 songkran festival 2024  ที่นี่

คำอวยพรผู้ใหญ่เนื่องในวัน สงกรานต์ 2567

– สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้คุณ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยนี้ และตลอดไปนะคะ/ครับ
– ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลพรให้คุณ  มีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แคล้วคลาดปลอดภัย ตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไป
– เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มั่งคั่ง มั่งมี ศรีสุข โชคดีตลอดปีใหม่ไทยนี้ และตลอดไป
– ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกประการ
– สุขสันต์วันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มีความสุขสมหวังตลอดปีและตลอดไป
– สวัสดีปีใหม่ไทยครับ/ค่ะ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับท่าน เต็มไปด้วยความสุข ความเจริญ และสุขภาพแข็งแรง
เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ผม/ดิฉัน ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับครอบครัว คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถน
– สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ/ครับ ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไปค่ะ/ครับ
– เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจค่ะ/ครับ
– ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขสมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนาในปีใหม่ไทยนี้ค่ะ/ครับ

– สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ/ครับ ขออวยพรให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานปลอดภัยนะคะ/ครับ
– ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลพรให้ มีความสุขกาย สุขใจ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา แคล้วคลาดปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์นี้ และตลอดไป
– ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปีใหม่ไทยนี้ สรงน้ำพระขอพรให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตนะคะ/ครับ
– ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สนุกสนาน ปลอดภัย ตลอดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้
– เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองท่านและครอบครัว ให้พ้นจากภัยทั้งปวง มีความสุขความเจริญตลอดไป
– สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ/ค่ะ ขอให้ท่านเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง
– สวัสดีวันสงกรานต์ปีนี้ ผม/ดิฉัน ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุข สดชื่น ร่มเย็น throughout this festive season.
– สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ/ครับ ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานนะคะ/ครับ
– ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ สนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ/ครับ
– ขออวยพรให้ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และมีความสุขค่ะ/ครับ

10 แคปชั่นสงกรานต์ วันครอบครัว 2567

1. “ครอบครัวคือสถานที่ที่ฉันรู้สึกอุ่นใจที่สุดในโลกนี้ 💖 #ครอบครัวแห่งรักและความรัก”
2. “บางครั้งความรักที่สำคัญที่สุดมาจากครอบครัวเราเอง 💞 #ครอบครัวเป็นทุกสิ่ง”
3. “แม้วันที่หนาวเย็นๆ ครอบครัวยังเป็นแสงสว่างที่อบอุ่นใจ ❤️ #ครอบครัวคือความอบอุ่น”
4. “ในทุกๆ ช่วงเวลา ครอบครัวเป็นกำลังใจให้กันและกัน 💪 #ครอบครัวเป็นพลัง”
5. “ความรักและความสดใสของครอบครัวทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นทุกวัน 💕 #ครอบครัวคือความสุข”
6. “วันนี้ขอให้ครอบครัวของคุณได้รับความสุขและรักมากๆ นะคะ/ครับ ❤️ #ครอบครัวแห่งความสุข”
7. “ความสุขของฉันมีชื่อเสียงว่าครอบครัวที่รักและเข้าใจกันเสมอ 💖 #ครอบครัวคือทุกสิ่ง”
8. “ครอบครัวคือหัวใจแห่งความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุด ❤️ #ครอบครัวแห่งรัก”
9. “สุขสันต์วันครอบครัว! ขอให้ความรักและความสุขเติมเต็มทุกวันของชีวิตคุณ 💞 #ครอบครัวคือความสุข”
10. “ไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับการใช้เวลากับครอบครัวในวันพิเศษเช่นนี้ 💗 #ครอบครัวเป็นทุกสิ่ง”