เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567

0
494
เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา
เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น วันนี้เราจึงนำ เอกสารติวสอบโอเน็ต o-net 2566 มาฝากทุกท่านครับ

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567
เอกสารติวสอบโอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567

Advertisement

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา สอบ O-NET มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) นี้ใช้ในการทดสอบ โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง โดยการ สอบโอเน็ต 67 ตารางสอบโอเน็ต 67 และตรวจสอบข้อมูลการ สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ม.6 2567 วันไหน สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างครับ

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

Advertisement

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

วิชาภาษาไทย คลิกที่นี่
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่นี่
วิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่
วิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่
วิชาวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

Advertisement

เรื่องที่น่าสนใจ :

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 และ คะแนนโอเน็ต 67 ป.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.3 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.3 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 ม.6 และ คะแนนโอเน็ต 67 ม.6 ปีการศึกษา 2566 สอบ ก.พ. 2567 ซึ่งท่านสามารถ ดูคะแนนโอเน็ต (o-net 67) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่

เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567
เอกสารติวสอบ โอเน็ต o-net 2566 รวมเอกสารติวสอบครบทุกวิชา เตรียมสอบ พ.ศ. 2567