เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team

0
103
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team

 

เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team

Advertisement

สพฐ.เปิดเว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารบรรยายต่างๆ คู่มือ หลักเกณฑ์การประเมิน ว9 ว10 ว11 ว12 รวมไปถึงแนวคิดต่างๆ ของครูที่เป็นแกนนำ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่

เข้าชมเว็ปไซต์ PA Support Team คลิกที่นี่

เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team
เว็ปไซต์ PA Support Team เว็ปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ เปิดตัวเว็ปไซต์ PA Support Team

 

 

Advertisement

 

 

เข้าชมเว็ปไซต์ PA Support Team คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม รายชื่อบุคลากร PA Support Team ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

PA Support Team รวมคลิปการบรรยายและการเสวนา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา