Advertisement

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

0
เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565
เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ประกาศผลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 ซึ่งลิงก์ที่สามารถสมัครสอบคือ  http://vec.jobthaigov.com/ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้ครับ

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565
เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ กรณีพิเศษ ปี2565 จำนวน 1,103 อัตรา โดยจะรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565 ตามเว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 ด้านล่างนี้

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ คลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งเวลา 08.30 น. – 24.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565

สำหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เว็บสมัครสอบ ได้เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่จะเปิดรับสมัคร ทาง เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 นั้นมีรายละเอียดดังนี้

1.1 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1,103 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 62 กลุ่มวิชา
1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
(2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา